RUT-avdrag arborist

De flesta av våra tjänster ingår under rutavdraget vilket innebär att du får dra av 50% av arbetskostnaden. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Vilken typ av trädgårdsarbete kan jag få rutavdrag för?*

Till trädgårdsarbete som ger rätt till rutavdrag räknas:

5

Klippning buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost.

5

Arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel.

5

Häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.

5

Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.

5

Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.

*Det kan tillkomma ändringar så vi hänvisar alltid till Skatteverkets egna hemsida.

Vad kostar arborister och trädfällning egentligen?