Pris trädfällning? Vad trädfällning kostar och faktorerna som påverkar priset

Vill du vet pris trädfälling?

Priset på trädfällning varierar beroende på dina omständigheter

Det finns såklart inget svart och vitt svar på pris trädfällning. Precis som i att det inte finns ett simpelt svar på vad en bil kostar – det beror på.

Utgiften man kan förvänta sig är beroende av omständigheterna samt behoven hos köparen. Innan vi går över dessa så tänkte jag presentera ett praktiskt exempel på hur kostnaden kan se ut.

En arborist som blev intervjuad av SvD angående just prissättning, bedömer att en gran på 16 meter skulle kosta cirka 4000kr att få ned och bortforslad – detta för att granen i det här scenariot behöver kapas bit för bit, där trädfällaren i fråga även behöver klättra och klänga i trädet. Han nämner även att en vanlig fällning kostar 700kr, detta inkluderar inte bortforsling, stubbfräsning eller några andra tjänster. För att ge ytterligare perspektiv på hur pris trädfällning kan variera fortsätter han med att beskriva ett exceptionellt scenario där han tog 140 000kr för att ta ned ett träd.

Med det sagt så är det viktigt för dig som konsument att kontakta en arborist som kan göra en bedömning på just din situation. Se till att ha ett pris diskuterat innan processen är påbörjad. Så att man inte får en chockartad reaktion när fakturan dimper ned i brevlådan. Så, låt oss gå igenom de huvudsakliga faktorerna som påverkar pris trädfällning när man anlitar en arborist.

Trädets omgivning

Platsen eller omgivningen av trädet som skall fällas är en av de mest påverkande faktorerna när priset skall sättas. Ifall platsen är så pass omständlig att man inte kan komma fram med fordon samt verktyg som behövs för ett snabbt och smidigt arbete så behövs naturligtvis fler timmars arbete för att få jobbet gjort.

I mardrömsexemplet som nämndes ovan där priset stack iväg till skyarna skulle ett stort träd plockas ned på en kyrkogård. Man kunde därav inte bara lägga ett simpelt snitt i botten av stammen och låta trädet falla ner över gravarna. I ett sådant scenario behöver arboristen alltså klättra upp i trädet och bitvis plocka ner trädet. Detta gör att ytterligare prisfaktorer involveras, så som den personliga risken arboristen tar och arbetstid.

Med det sagt så är det bästa scenariot att trädets omgivning möjliggör en simpel fällning (som inte skall förvirras med en kapning/sektionsfällning) i en miljö där man inte behöver ta hänsyn till byggnader eller andra saker som inte får bli skadat av ett gigantiskt fallande träd. Dessutom innefattar en sådan miljö att man kan ta sig fram med fordon. Som också gör att andra medföljande tjänster blir lätta att utföra, så som bortforsling eller stubbfräsning. 

Riskläge och personlig risk

Detta går hand i hand med den föregående punkten. Alltså omgivningen eller platsen trädet står på. Står trädet på en plats som kan innebära skaderisk för byggnader, andra människor eller arboristen själv så kostar det även mer.

Exempel på några risklägen skulle kunna vara i närheten av en farozon, i närheten av master eller elledningar, vägar och dylikt. Ett annat scenario skulle kunna vara att trädet är instabilt och innebär en fara.

Trädets höjd, diameter och andra egenskaper som påverkar pris trädfällning

Detta är nog en av de mer uppenbara faktorerna som påverkar kostnaden. Ett väldigt högvuxet träd innebär att arbetsförhållandena blir svårare. I en vanlig fällning kan det bli komplicerat på grund av att ett högre träd medför större potential att ödelägga en byggnad. I en kapning medför ett högt träd större risk för arboristen som behöver klättra upp i det. Sedan är det ju såklart så att ett högre träd oftast innebär mer massa som därav gör att en kapning, bortforsling eller stubbfräsning tar längre tid.

Diametern är precis som höjden en uppenbar faktor. Ett tjockare träd är svårare att ta ner och kan därav påverka slutpriset.

Tjänsterna utöver trädfällningen

Det är inte nödvändigtvis själva fällningen i sig som står för majoriteten av kostnaden. Utan snarare de övriga tjänsterna som vanligtvis tillkommer. Man vill ju såklart inte ha ett fällt träd liggandes på tomten och i regel så ingår inte bortforsling och dylika tjänster i priset.

Här är några av de vanligaste tjänsterna som erbjuds av en arborist:

Bortforsling

Att bortforsla trädet innebär att det styckas upp och fraktas iväg av arboristen. Det är vanligt ett tillägg som kostar mycket, men samtidigt är det sällan något man kan göra själv. Ifall man har erfarenhet av att stycka och klyva, samt har verktygen som behövs kan det vara ett alternativ men oftast är det klokaste valet att låta det anlitade företaget göra det.

Vill man ha trädet kluvet och forslat kan det kosta allt från 2000kr och uppåt, beroende på trädets egenskaper.

Vedklyvning

Vare sig vedklyvning erbjuds eller ej är helt beroende på företaget. På grund av detta kan vi inte med säkerhet säga vad prisintervallet ligger på, men däremot kan det vara ett bra sätt att återanvända trädet om man ändå använder ved för uppvärmning under vinterhalvåret.

Stubbfräsning

Om man är pedantisk över sin tomt kan det hända att man inte vill ha kvar stubben på trädet. Ifall detta är fallet så är det standard för arborister att erbjuda stubbfräsning, och precis som med de övriga tjänsterna så kostar det extra. I vanliga fall ligger det på 750–1500 kr, men priset kan ta höjd ifall stubben är stor och besvärlig.

Givetvis kan den händiga ta sig an detta projekt på egen hand, däremot så får man räkna med att hyra en stubbfräs om man inte redan har en.

Städning

Det är vanligt att städning erbjuds och priset i denna tjänst beror mycket på hur pass städat man vill ha det. Ifall man anlitar en firma och vill ha det skinande rent så får man räkna med en högre kostnad än om man bara vill ha bort det värsta.

I vissa fall ingår en mindre städning där grenar och dylikt blir borttaget. Det säkraste är alltid att kolla med firman i fråga.

Kostnad för utkörning

Det är inte helt ovanligt att det anlitade företaget vill ha ersättning för resan om jobbet skall göras på en plats långt ifrån deras område. Med det sagt så kan det exempelvis vara värt för en göteborgare att anlita en arborist som är verksam i Göteborg – lokala alternativ gör att man undviker en eventuellt onödig kostnad.

Slutsats för pris trädfällning

Som man märker efter att ha läst den här artikeln så är pris trädfällning väldigt varierande. Det är mängder av faktorer som påverkar prisbilden, så som: riskläget, trädets egenskaper, miljön runt omkring och vilka övriga tjänster man behöver.

På grund av detta så är det ytterst viktigt att kontakta en arborist och förklara just dina omständigheter så att ett bra och rättvist pris kan sättas.